Izdelki

Izdelujemo statorje, ki se uporabljajo za motorje BLPM in AC ter alternatorje napetosti od 24 V do 220 V. Statorje navijamo ročno in strojno, vendar pa se v skladu z dinamiko investiranja ukinja ročno navijanje. Slednje bo omogočilo zmanjšanje stroškov izdelave, bistveno pa se bo povečala tudi kakovost, ki se v procesu preverja s kontrolno napravo z možnostjo vodenja statistike.

Ročno navijanje

Statorje izdelujemo s sodobnimi navijalnimi stroji Statomat (tip A2), ki so računalniško krmiljeni in jih je zaradi tega možno hitro preurediti na nov tip statorja. Za izdelavo statorjev uporabljamo stroj za vlaganje izolacije, stroj za navijanje tuljav, stroj za vlaganje tuljav v statorski paket, napravi za vmesno in končno kalibriranje, stroj za abizoliranje žic, napravo za lakiranje in barvanje, stroj za varjenje ter kontrolno napravo.

Navijalni stroj Elmotec Statomat A2 Vlagalni stroj

Izdelava statorjev poteka po različnih operacijah – v statorski paket se najprej vloži izolacijo, medtem se na navijalnem stroju že navijejo tuljave, ki jih prenesemo na vlagalni stroj. Slednji tuljave vstavi v statorski paket in pri tem še zapre utore paketa z izolacijo. Delavec nato še vmesno kalibrira stator, ki se potem prenese na drugo linijo, kjer mu uredijo odcepe, ga dokončno kalibrirajo, kontrolirajo in pripravijo za lakiranje. Statorje se potopno lakira (impregnira) in suši v peči. Naknadno statorje pobarvamo in pre pripravo za odpremo še končno kontroliramo. Pri izdelavi skrbimo, da so naši izdelki visokokakovostni. Zato se izvaja 100-% električna kontrola preboja, medovojnih in medfaznih stikov ter induktivnosti navitja. Kontrola se izvaja pred impregnacijo in na koncu procesa na kontrolni napravi. Imamo sistem kakovosti, ki je certificiran po ISO 9001:2008.

Statorji izdelani pri nas

Od začetka leta 2010 izdelujemo tudi termosenzorje in termostikala za elektromotorje. V primeru pregretja statorskega navitja/motorja se lahko s pomočjo elektronike in termočlena motor izklopi. Izdelujemo več kot 60 različnih termostikal, za katera uporabljamo osnovne termoelemente proizvajalca Thermik, in okrog 15 različnih termosenzorjev, pri katerih uporabljamo senzorje Philips (serije KTY84). Možna je tudi izdelava termočlenov po naročilu.

Termostikala

V letu 2014 smo začeli s proizvodnjo električnih agregatov tako za profesionalno kot tudi za domačo uporabo. Ponujamo dve družini Vibeks agregatov. To so enofazni agregati GVS z močjo 2,6 kW, 3,5 kW in 5 kW, in sicer s kondenzatorsko regulacijo napetosti, ter trifazni agregat GVE, z močjo 7kVA, in sicer z mešano indukcijsko in elektronsko (AVR) regulacijo napetosti. Po potrebi in vaših željah lahko izdelamo tudi agregate po vaši meri. Več o ponudbi si lahko preberete na sledeči spletni povezavi.Agregati